Conform de norm

Er zijn veel normen. Heel veel. Performity ondersteunt alle bekende, maar ook minder bekende normen. Hieronder vind je de normen die op dit moment in ons platform zijn opgenomen.

Normen

Normen geven richting aan kwaliteit binnen jouw organisatie

Performity ondersteunt alle bekende normen. En ook een aantal minder bekende. In Performity kun je met een gerust hart meerdere normen tegelijk beheren. En mocht jouw norm nog niet beschikbaar zijn, dan voegen wij deze graag voor je toe. Op deze manier ben je ervan verzekerd dat je altijd met Performity kunt blijven werken.

Performity - Icoon - Grafiek
Performity - Icoon - Grafiek

ISO 27001

De ISO 27001 norm is een wereldwijd erkende standaard die gaat over beveiliging van informatie. Met een ISO 27001 certificering laat je zien dat je voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.

Performity - Icoon - Grafiek

NEN 7510

De NEN 7510 is gericht op informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De NEN 7510 norm is gebaseerd op de ISO norm voor informatiebeveiliging (ISO 27001).

Performity - Icoon - Grafiek

ISO 9001

De ISO 9001 is wellicht de meest bekende norm. Dit heeft er alles mee te maken dat het in iedere sector van toepassing is. Het is namelijk een norm die zich specifiek richt op kwaliteitsmanagement.

Performity - Icoon - Grafiek

BIO

Performity biedt volledige ondersteuning voor de BIO norm. BIO staat voor Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De norm is van toepassing op o.a. gemeenten en waterschappen.

Performity - Icoon - Grafiek

ISO 14001

De ISO 14001 is de internationale norm op het gebied van milieumanagement. De ISO 14001 norm stelt eisen aan het milieumanagementsysteem binnen een organisatie.

Performity - Icoon - Grafiek

ISO 17025

NEN 17025 specificeert de eisen voor de competentie, onpartijdigheid en consistente bedrijfsuitoefening van laboratoria. Een prachtige zin die de essentie van de norm goed samenvat.

Performity - Icoon - Grafiek

ISO 20252

Deze ISO 20252 norm richt zich op onderzoeksbureaus. De norm bevat allerhande eisen, onder andere op het gebied van documentbeheer, werving en opleiding, privacy, uitbesteding en verbetering.

Performity - Icoon - Grafiek

KBvG

De KBvG Normen voor Kwaliteit richten zich op het borgen van kwaliteit van de dienstverlening en op het uitoefenen van een goede en zorgvuldige bedrijfsvoering door gerechtsdeurwaarders.

Performity - Icoon - Grafiek

CS-OOO

Performity ondersteunt de CS-OOO. In 2020 is het Registerschema en het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO) gepubliceerd.

Performity - Icoon - Grafiek

ISO-45001

ISO 45001 richt zich op gezond en veilig werken. ISO 45001 geeft invulling aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Performity - Icoon - Grafiek

HKZ Kleine Organisaties

De afkorting HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Elke branche heeft een eigen pakket gekregen, waaronder een voor Kleine Organisaties.

Performity - Icoon - Grafiek

HKZ Zorg en Welzijn

De afkorting HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Elke branche heeft een eigen pakket gekregen, waaronder een voor Zorg en Welzijn.

Performity - Icoon - Grafiek

Wpg voor boa's

De verwerking van persoonsgegevens door boa's valt niet onder de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), maar onder de Wet politiegegevens (Wpg).

Performity - Icoon - Grafiek

REOB

REOB staat voor Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. REOB gecertificeerde onderhoudsbedrijven voeren onderhoud uit aan blusmiddelen.

Performity - Icoon - Grafiek

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA richt zich op organisaties met risicovolle werkzaamheden. Een veilige werkplaats voor de medewerkers.

Performity - Icoon - Grafiek

CO2-Prestatieladder

Wil je aan de slag met de CO2-Prestatieladder? Performity ondersteunt de norm volledig. Leg vast, verbeter, onderhoud. Inzicht in waar je staat en wat je nog moet doen om te voldoen aan het gekozen niveau.

Performity - Icoon - Grafiek

DigiD

Maak je gebruik van DigiD koppelingen, dan ben je verplicht om aan de DigiD norm te voldoen. Hier hoort ook een zogenaamd assurance assessment bij, resulterend in een zogenaamde assurance verklaring.

Performity - Icoon - Grafiek

ENSIA

Overheden verantwoorden zich over informatiebeveiliging en -kwaliteit via de zogenaamde ENSIA. ENSIA is een zelfevaluatie dat is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid.

Performity - Icoon - Grafiek

Florimark

Florimark is ontwikkeld voor de bloemen-, planten- en sierplantensector. Met behulp van Florimark kun je een systeem opzetten om de traceerbaarheid van producten te borgen.

Performity - Icoon - Grafiek

AVG

Iedere organisatie moet voldoen aan de AVG, waarin de privacyrechten van mensen worden gewaarborgd. Deze AVG is vertaald in een operationele norm in Performity.

Performity - Icoon - Grafiek

Circle of Performance

De Circle of Performance is de norm voor organisaties die gezamenlijk willen werken aan organisatie verbetering op het gebied van financien, communicatie, strategie en operationeel.

Performity - Icoon - Grafiek

GRASP

GRASP is voornamelijk bedoeld om sociale risicos in de primaire productie te beoordelen. Het is gericht op de borging van goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap.

Performity - Icoon - Grafiek

BRL SIKB 7000

BRL SIKB 7000 gaat over het uitvoeren van bodemsanering voor aannemers. BRL SIKB 7000 waarborgt de kwaliteit van de sanering tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Performity - Icoon - Grafiek

ISQM-1

De ISQM-1 norm is een belangrijke internationale norm voor accountancy- en andere kantoren die controles en beoordelingen uitvoeren op het gebied van assurance en financiën.

Performity - Icoon - Auto

IATF

De IATF norm is gericht op de auto industrie. De norm is gebaseerd op de ISO 9001 en bevat allerhande aanvullende autospecifieke vereisten op het gebied van supply chain, duurzaamheid etc.

Performity - Icoon - Grafiek

.. jouw norm?

Wij ondersteunen al heel wat normen. Zie het overzicht op deze pagina! Maar misschien staat één van jouw normen er desondanks niet bij? Geen probleem, deze voegen wij graag toe aan Performity!