onderdeel van

Logo Performance Collective

De CO2-Prestatieladder in Performity

De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in jouw CO2 uitstoot. En wat je kunt doen om dit te verminderen. Het brengt ook commerciële voordelen met zich mee. Wij laten je zien hoe.

Marcel van Langen

Inhoud

Inleiding

De CO2-Prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Iedere organisatie moet voor zichzelf bepalen voor welk niveau zij gaat. In totaal zijn er 5 niveau's, ook wel treden genoemd. Hoe hoger het niveau, hoe meer de organisatie moet doen aan CO2 reductie. Iedere trede omvat namelijk een aantal criteria ofwel normelementen. De CO2-Prestatieladder maakt onderscheid in twee typen eisen:

 • algemene eisen
 • auditchecklijsten

Aan de algemene eisen moet je als organisatie altijd voldoen. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan de eis dat een interne audit heeft plaatsgevonden en dat de contributie aan SKAO is overgemaakt. Voldoe je niet aan deze algemene eisen, dan kom je sowieso niet in aanmerking voor welk niveau dan ook.

Bij de eisen onder de auditchecklijsten werkt het anders. Iedere eis is daarbij namelijk gekoppeld aan een niveau (1 tot en met 5) en aan een invalshoek. De CO2-Prestatieladder maakt onderscheid in 4 invalshoeken:

 • A: Inzicht
 • B: Reductie
 • C: Transparantie
 • D: Participatie

Een voorbeeld kan dit verhelderen. Eis 2.A.1. vereist het volgende: "Alle energiestromen van de organisatie en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zijn kwantitatief in kaart gebracht.". Deze eis behoort bij niveau 2 en invalshoek A (zoals ook blijkt uit de nummering van de eis). Dat betekent ook dat wanneer je gaat voor niveau 2 op de prestatieladder, je zult moeten voldoen aan deze eis.

Scores

Maar wanneer voldoe je nu aan een eis? Om dat te bepalen, bevat de CO2-Prestatieladder een scoresysteem. Voor iedere eis kun je namelijk een specifieke maximale score behalen. Zo kun je voor de bovengenoemde eis 2.A.1. bijvoorbeeld maximaal 10 punten verdienen. In de toelichting op de eis is te lezen welke criteria uiteindelijk bepalen hoeveel punten je in de praktijk krijgt.

Zo leg je voor iedere eis de scores vast (in ieder geval voor iedere eis die past bij het niveau dat je wilt behalen). Heb je dit gedaan? Dan is het tijd om te kijken of je voor het gewenste niveau voldoende punten hebt behaald. De CO2-Prestatieladder maakt het je daarbij niet makkelijk. Of je hieraan voldoet hangt namelijk af van de volgende criteria:

 • Je moet voldoen aan alle algemene eisen
 • Je moet voldoen aan de minimale eisen voor invalshoek A-D voor dat niveau (20 punten per invalshoek)
 • Je moet voldoen aan de minimale eisen voor invalshoek A-D voor alle onderliggende niveau's (20 punten per invalshoek)
 • De som van de gewogen scores per niveau moet minstens 90% zijn

Dit laatste verdient enige toelichting. Het kan namelijk voorkomen dat je voldoet aan alle minimale eisen voor de invalshoeken en toch niet voldoet. Dat komt omdat de som van de gewogen scores 90% van 25 punten per invalshoek per niveau is, namelijk 22,5 punt. En dat ligt hoger dan de minimale eisen per invalshoek per niveau, namelijk 20 punten. En om het nog wat lastiger te maken, zijn de invalshoeken gewogen. Deze weging is als volgt:

 • Inzicht 40%
 • Reductie 30%
 • Transparantie 20%
 • Participatie 10%

Een hele rekensom dus!

Performity

Performity biedt sinds versie 6.1.0 ondersteuning voor de CO2-Prestatieladder. De norm is volledig opgenomen. Nadat je hebt aangegeven welk niveau je wenst en wat voor organisatie jij bent, kun je meteen aan de slag met de eisen. Performity vertelt je vervolgens meteen welk niveau je hebt weten te realiseren EN wat je moet doen om een hoger niveau te bereiken. We gaan je meenemen in de werkwijze:

Algemeen

Ga je starten met de CO2-Prestatieladder? Dan moet je eerst wat algemene informatie opgeven. Bijvoorbeeld de scope van de CO2-Prestatieladder: welke onderdelen van jouw organisatie vallen binnen de scope van de CO2-Prestatieladder. Maar ook in welke categorie jouw organisatie valt. Dat is namelijk van belang om te bepalen in hoeverre eisen op jouw organisatie van toepassing zijn. De CO2-Prestatieladder maakt onderscheid in 3 categorieën:

 • K: Kleine organisatie
 • M: Middelgrote organisatie
 • G: Grote organisatie

Eisen

Heb je de algemene informatie opgegeven, dan is het tijd om je te storten op de eisen. Dat zijn er in totaal 57: 7 algemene eisen en 50 auditchecklijsten. Zoals hierboven al aangegeven: aan de algemene eisen van de CO2-Prestatieladder moet je sowieso voldoen, bij de auditchecklijsten alleen aan de eisen die behoren bij het gewenste niveau. Ga je voor niveau 3, dan hoef je vanzelfsprekend niet te voldoen aan de eisen voor niveau 4 en 5.

Performity - CO2-Prestatieladder - Overzicht eisen

Bij iedere relevante eis kun je de volgende informatie kwijt:

 • Status
 • Score
 • Toelichting
 • Bewijslast:
  • Documenten
  • Verwijzingen
  • Taken
  • Activiteiten

Ga je met een eis aan de slag, dan krijg je bij iedere eis allerhande nuttige informatie te zien. Natuurlijk de eis zelf, maar ook om wat voor type eis het gaat, een uitgebreide toelichting, het maximaal aantal te behalen punten etc. Onderstaand screenshot geeft hiervan een impressie:

Performity - CO2-Prestatieladder - Voorbeeld van een eis uit de CO2-Prestatieladder

Status

Heb je het gevoel dat je alles hebt ingevoerd en toegevoegd? Dan is het tijd om de status te bekijken. Performity helpt je namelijk om snel inzicht te geven of je aan alles hebt voldaan voor de gewenste trede. En mocht dat nog niet zo zijn, dan vertelt Performity jou precies aan welke eisen je nog extra aandacht moet besteden.

Performity - CO2-Prestatieladder - Status

Zo zie je meteen voor welk niveau je je kunt gaan certificeren.

Logging

In dit laatste onderdeel kun je precies zien wie welke aanpassing heeft gemaakt in de CO2-Prestatieladder. Of het nu gaat om een wijziging in de algemene gegevens of het aanpassen van de score bij een specifieke eis, dit zie je allemaal terug in de logging. Wel zo handig!

Links

CO2 prestatie certificaat certificering aftrekregeling voordeel aanbesteding EED instrument bedrijfsvoering uitstoot duurzaamheid handboek initiatief praktijk Performity belasting ambitie energie materiaal innovatie leverancier transparantie prorail rijkswaterstaat overheid gemeente provincie gunning complexiteit inschrijfprijs skao